Air Polution - آلوده گی هوا

آلوده گی هوا – Air Pollution

آلوده گی یک اصطلاح خيلی عام در جامعه ماست که گوش های ما به آن بسيار سازگار است. آلوده گی ها انواع مختلف دارند كه همه به آن آشنايم، يكی از اشكال خيلی مهم آن آلوده گی هوا ميباشد.
آلوده گی هوا عبارت از تغییرات فیزیکی، کیمیاوی و بیولوژیکی در جو زمین (اتموسفیر) میباشد و یا آلوده گی هوا عبارت از موجودیت یک تعداد مواد مضر به صحت و سلامتی انسان و سایر موجودات زنده در جو زمین یا اتموسفیر میباشد.
تمام گازات جو زمین در شرایط عادی به حالت توازن و تعادل قرار دارند، که هرگونه کاهش و افزایش در سطح گازات اتموسفیر میتواند برای بقای انسان ها مضر باشد.

انواع آلوده گی هوا: بصورت عموم آلوده گی هوا را میتوان به نوع مرئی و نامرئی تقسیم کرد.
۱- آلوده گی هوا مرئی: همانطوریکه از نام اش پیداست قابل مشاهده میباشد که یکی از مثال های عمده آن همین دود موجود در سطح شهر ها میباشد.
۲- آلوده هوا نامرئی: این آلوده کننده های هوا کمتر به چشم قابل مشاهده بوده لیکن به مراتب مضر تر و کشنده تر اند، نمونه های خوب این آلوده کننده ها عبارت از کاربن مونواکساید، سلفر دای اکساید و اکساید های نایتروجن دار میباشد.

۱۰ نوع مهم مواد آلوده کننده هوا:
۱- کاربن دای اکساید
۲- کاربن مونواکساید
۳- سلفر دای اکساید
۴- اکساید های نایتروجن دار
۵- گازات گلخانه یی
۶- ذرات معلق در هوا
۷- کلوروفلوروکاربن
۸- هایدروکاربن های ناسوخته
۹- فلزات سنگین
۱۰- یک تعداد ترکیبات ارگانیک (باکتری و وایرس)

دلایل آلوده گی هوا:
۱- سوختاندن مواد فسیلی مانند ذغال سنگ، نفت و گاز.
۲- فعالیت های زراعتی مانند استفاده از مواد حشره کش و کود های کیمیاوی که سبب نشر مواد مضر کیمیاوی در هوا میشوند همچنان این مواد میتوانند سبب آلوده گی آب نیز شود.
۳- دفن نادرست زباله ها: زباله های دفن شده سبب تولید گاز میتان میشود و گاز میتان از جمله گازات گلخانه یی است که نقش عمده در تخریب طبقه اوزون دارد.
۴- دود و گازات تولید شده توسط کارخانه های صنعتی.
۵- استخراج مواد معدنی: تجهیزات که در استخراج مواد معدنی استفاده میشوند میتوانند سبب آلوده گی هوا گردند.
۶- برخی وقایع طبیعی ( آتشفشان ها، آتش سوزی جنگلات، طوفان های گرد و خاک و باران های اسیدی).

تاثیرات مخرب آلوده گی هوا

تاثیرات بالای انسان ها:
۱- مشکلات تنفسی و قلبی: آلوده گی هوا ممکن یک سلسله مشکلات تنفسی و قلبی مانند: استما، برانشیت مزمن، امفیزیما ریوی، حملات قلبی، سکته های مغزی و حتا سرطان های ریه را بوجود بیاورند که در نهایت منجر به مرگ میلیون ها انسان در سال میشود.
۲- ایجاد مشکلات صحی در کودکان و دوره بارداری: قرار گرفتن در معرض سطح بلند آلوده گی هوا در طفولیت و دوره بارداری باعث سقط جنین، ولادت های زودرس، استما و تشوشات در نشو و نما کودکان میشود. کودکان که در مناطق بیشتر آلوده هوا زندگی میکنند بیشتر در معرض التهابات طرق تنفسی و امراض پیشرونده ریوی قرار میگیرند از همین سبب سالانه یک میلیون کودک زیر پنج سال از باعث آلوده گی هوا ازبین میروند.

تاثیرات بالای اتموسفیر:
۱- گرم شدن کره زمین: یکی از آثار دیگر آلوده گی هوا تخریب طبقه اوزون است که منجر به گرم شدن کره زمین میشود و این گرمی در سراسر جهان سبب افزایش سطح دریاها و ذوب یخ ها در مناطق سرد و کوهستانی میشود.
۲- باران های اسیدی: گازات مضر مانند سلفر دای اکساید و اکساید های نایتروجنی که از سوخت مواد فسیلی در جو زمین آزاد میشوند با قطرات آب باران یکجا شده، اسیدی میشوند و بصورت باران های اسیدی روی زمین فرود میایند که میتوانند صدمات زیادی بالای انسان ها، حیوانات و محصولات دیگر وارد کنند.
۳- تخریب لایه اوزون: اوزون در طبقه استراتوسفیر جو زمین قرار دارد که مسئول حفاظت انسان در برابر اشعه ماورای بنفش میباشد. لایه اوزون به دلیل تولید و موجودیت بیش از حد گازات گلخانه یی و کلوروفلوروکاربن در حال تخریب بوده که با نازک شدن این لایه تشعشعات مضر اشعه ماورای بنفش میتواند از آن عبور و سبب مشکلات جلدی و چشم گردد.

تاثیرات بالای حیوانات:
۱- اتروفیکیشن (Eutrophecation): عبارت از حالت است که مقدار زیاد نایتروجن موجود در برخی آلوده کننده ها در سطح دریاها رشد کرده و بشکل الجی ظاهر شده و بالای ماهیان و گیاهان تاثیرات منفی میگذارند.
۲- تاثیر بر حیات وحش: درست مانند انسان ها حیوانات نیز با اثرات مخرب آلوده گی هوا رو به رو هستند که مواد کیمیاوی موجود در هوا میتواند باعث کوچیدن انواع مختلف حیوانات از یک مکان به مکان دیگر شود، همچنان مواد آلوده کننده هوا میتوانند در سطح آب ها رسوب نموده و حیوانات دریایی را متضرر نمایند.

راه های چشمگیر برای جلوگیری از آلوده گی هوا:
۱- استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی مانند بس ها و میترو ها…
۲- کاهش و به حداقل رساندن استفاده از وسایل سوختی که از مواد فسیلی برای تولید انرژی استفاده میکنند. مانند دستگاه ها و وسایلی که ذغال سنگ و نفت مصرف میکنند.
۳- خودداری از آتش زدن زباله ها و مواد فاضله.
۴- ایجاد محدودیت برای شرکت ها و فابریکه های که سبب آلوده گی هوا میشود.
۵- استفاده بیشتر از انرژی پاک و فاقد آلوده کننده هوا مانند آفتاب و باد.
۶- صرفه جویی در مصرف انرژی که از باعث آن از مصرف بیشتر برق جلوگیری شده و از سوختاندن بیشتر مواد فسیلی جلوگیری گردیده که در نهایت سبب کاهش آلوده گی هوا میگردد.

References:

1- https://www.edf.org/health/health-impacts-air-pollution

2- https://www.unops.org/news-and-stories/insights/to-clean-our-oceans-fight-land-pollution

3- https://www.conserve-energy-future.com/causes-effects-solutions-of-land-pollution.php

About the Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may also like these