1 / 6
AMSA Afghanistan
2 / 6
AMSA Afghanistan
3 / 6
AMSA Afghanistan
4 / 6
AMSA Afghanistan
5 / 6
AMSA Afghanistan
6 / 6
AMSA Afghanistan

شبیه سازی WHO
جلسه ولایتی هرات
اختتامیه کمپاین
کمپاین سنجش بینائی
ترینینگ سنجش بینائی
کمپاین عادت ماهوار شرم نیست

AMSA اولین و بزرگترین انجمن محصلین طب در افغانستان

هدف انجمن محصلین طب افغانستان تبدیل شدن به مرجع قانونی و قابل اعتماد در حوزه محصلین طب افغانستان بوده و میکوشد تا فعالین این حوزه را کنار هم آورده و باعث ایجاد اتحاد و همبستگی میان این محصلین گردد. انجام فعالیت هائیکه به نفع محصلین و جامعه تمام شود، از اهداف دیگر این انجمن است.

با ما بپیوندید از طریق: فیسبوک - تلگرام - یوتیوب - دکبوک

عضویت در انجمن

جهت درخواست عضویت در انجمن محلصین طب افغانستان بر روی لینک زیرطریق فورم با ما به تماس شوید!


بیشتر بخوانید...

ارائه معلومات به مریضان

اپلیکیشن اسکرینینگ کوید-19 انجمن محصلین طب افغانستان (AMSA)


لینک دسترسی

مشاوره انتخاب تخصص

جهت انتخاب رشته تخصص کدام موارد را باید در نظر گرفت... جهت دریافت معلومات لطفا به ادامه مطلب رجوع کنید


بیشتر بخوانید...

تماس با AMSA

به لینک زیر جهت استفاده از فورم ارتباط با ما یا یافتن شماره های تماس مناسب مراجعه نمائید.

بیشتر بخوانید...

English تحقیقات