جلسه پوهنتون طبی کابل جهت پیوستن به انجمن محصلی طب افغانستان

سلام و درود خدمت تمام گرامیان امیدوارم که صحتمند و پر انرژی باشید
روز دوشنبه مورخ ۲۷عقرب ۱۳۹۸ جلسه پوهنتون طبی کابل بخاطر پیوستن به انجمن محصلین افغانستان دایر گردید. نماینده ها و محصلین اشتراک کردند و در مورد نیاز ها، اهداف، ارزش ها، اصول نامه، فعالیت ها، تسهیلات انجمن،… مباحثه صورت گرفت.

اهداف:
1- ایجاد اتحاد و همبستگی میان محصلین طب(معالجوی و استوماتولوژی) در سراسر کشور.
2 – تشویق و ایجاد زمینه برای محصلین طبی جهت استفاده از مهارت ها و معلومات علمی شان به نفع جامعه.
3- ایجاد زمینه برگزاری جلسات، کنفرانسها، سیمینارها جهت ارتقاء ظرفیت محصلین طب.
4- اجرای تحقیقات فرا-دانشگاهی و فراولایتی مرتبط به مسائل طبی کشور.
5- حمایت از برنامه های تحقیقی/پژوهشی محصلین طب و تلاش جهت تمویل مالی برنامه ها.
6- ایجاد زمینه برقراری ارتباطات محصلین طب افغانستان با محصلین طب دیگر کشورها، جهت تبادل آموزه ها بین محصلین.
7- اطلاع رسانی در مورد دستاورد های طبی در کشور.
8- ایجاد پلهای ارتباطی آسان میان محصلین طب.
9- ایجاد وبسایت اختصاصی در رابطه به مقالات، دستآورد ها، معرفی محصلین نخبه، بورسیه ها …طبی.
…..

About the Author

Ahmad Neyazi

Ahmad Neyazi - احمد نیازی : http://amsa-afghanistan.org/Blog/ahmad-neyazi/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may also like these