مرحله دوم پروگرام احیاء لبخند - The Rebuilding Smile Program

مرحله دوم پروگرام احیاء لبخند – Rebuilding Smile Program

مرحله دوم پروگرام احیاء لبخند به هدف آگاهی دهی درباره عادت ماهوار و نحوه رعایت درست حفظ الصحه در جریان آن، افسردگی و اعتماد بنفس برای 200000 هزار طفل و نوجوان در ولایت هرات در جریان ماه نوامبر سال 2021 میلادی اجرا گردید.

در جریان مرحله اول این پروگرام چندین تحقیق در قسمت آگاهی دختران در مورد عادت ماهوار، افسردگی اطفال و ارزشیابی پرسشنامه مورد نیاز انجام شد.

خلاصه ی مرحله دوم پروگرام احیاء لبخند را از طریق ویدیو زیر میتوانید بیننده باشید:

جریان مرحله دوم پروگرام احیاء لبخند در ولایت هرات – Rebuilding Smile

About the Author

Ahmad Neyazi

Ahmad Neyazi - احمد نیازی : http://amsa-afghanistan.org/Blog/ahmad-neyazi/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may also like these